Dane kontaktowe

Gdzie jesteśmy

ul. Mieszka I 35B, 62-200 Gniezno
(dawny budynek telekomunikacji)

Telefon

+48 694 846 843

Godziny otwarcia

poniedziałek i czwartek 12:00 – 19:00

wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela 11:00-19:00 ( otwarte także w każdą niedzielę niehandlową)
(dla grup zorganizowanych 8:00 – 19:00)

Regulamin Klubu Zabaw dla Dzieci „Fantazja” w Gnieźnie.

 1. KLUB Zabaw dla dzieci to sala zabaw przeznaczona dla dzieci w wieku od 0 do 13 lat.
 2. Dzieci wchodzą do KLUBU tylko w towarzystwie pełnoletniego opiekuna i w trakcie zabawy pozostają pod jego opieką (wyjątek stanowi wykupienie biletu umożliwiającego pozostawienie dziecka pod opieką naszego personelu).
 3. Dzieci wchodzą do KLUBU w skarpetkach (obuwie i okrycia wierzchnie pozostawiają w szatni).
 4. Dorośli wchodzą do KLUBU w skarpetkach lub zakładają ochraniacze na obuwie.
 5. Na teren Sali Zabaw nie wnosimy własnego jedzenia ani picia.
 6. Przekąski i napoje zakupione w minibarku spożywamy tylko i wyłącznie na kanapach lub przy stolikach.
 7. Przed rozpoczęciem zabawy zdejmujemy i odkładamy w bezpieczne miejsce okulary, zegarki, biżuterię, ostre przedmioty itp.
 8. Na terenie KLUBU obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
 9. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Sali Zabaw, KLUB nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Za bilet zakupiony, ale niewykorzystany KLUB nie zwraca pieniędzy.
 11. Właściciele oraz personel Sali Zabaw nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 12. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone na osobach i mieniu przez swoje dzieci.
 13. Apteczka znajduje się NA PÓŁCE przy wejściu.
 14. Wykupienie biletu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem Sali Zabaw.
 15. Wszyscy goście Sali zobligowani są do przestrzegania poniższych zasad bezpieczeństwa:
 • korzystamy ze wszystkich urządzeń w Sali zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • obowiązuje całkowity zakaz skakania do basenów z kulkami,
 • nie wchodzimy na siatkę zabezpieczającą,
 • nie zjeżdżamy ze zjeżdżalni głową w dół,
 • nie wchodzimy na zjeżdżalnię od strony pochylnej,
 • nie skaczemy z konstrukcji zabawowej (także do basenu),
 • nie wnosimy do konstrukcji zabawek,
 • nie niszczymy konstrukcji, zabawek oraz elementów wyposażenia sali.

 – rozpoczęcie zapisów –

KLUB  MALUCHA

zajęcia zorganizowane dla dzieci w wieku 2,5 do 4 lat

 poniedziałek godz. 10:30 do 12:00

czwartek godz. 10:30 do 12:00

ZAPISZ DZIECKO TERAZ 694 846 843 lub w Klubie.